Nešto o čarobnjaštvu u Starom Egiptu

Thutmozis III. i čarobnjaštvo

  Mnoge legende i bajke stvarane su tokom staroegipatske Dvanaeste dinastije (otprilike 2100.-1800. g.s.e.) ili su prijašnje preuređivane. Ova dinastija važi kao jedna od najraspričanijih, a ona je idealizirala period Četvrte dinastije. Stoga neke sačuvane legendr vežu svoje radnje za …

Faraon Ehnaton i njegova Himna

Hamza Hamzabegović, Stari Egipat – izvor vjere i ateizma, Šahinpašić,  Sarajevo 2012. Odlomak iz Himne Atonu Himna Atonu kralja Ehnatona iz grobnice… nadzornika sve konjice njegove Majestete, kraljevog pisara njegove Pravednosti, Eje. Sve šta Sunce obujmi, Aton je. Gospodar neba, …