Nešto o čarobnjaštvu u Starom Egiptu

Thutmozis III. i čarobnjaštvo

  Mnoge legende i bajke stvarane su tokom staroegipatske Dvanaeste dinastije (otprilike 2100.-1800. g.s.e.) ili su prijašnje preuređivane. Ova dinastija važi kao jedna od najraspričanijih, a ona je idealizirala period Četvrte dinastije. Stoga neke sačuvane legendr vežu svoje radnje za …

Faraon Ehnaton i njegova Himna

  Odlomak iz Himne Atonu Himna Atonu kralja Ehnatona iz grobnice… nadzornika sve konjice njegove Majestete, kraljevog pisara njegove Pravednosti, Eje. Sve šta Sunce obujmi, Aton je. Gospodar neba, Gospodar zemlje i Gospodar kuće je Aton, na horizontu je Aton. …